Sponsoraftale


  • Fælles profilering på erhvervsklubtavler i SIF.
  • Fællesannoncer med logo i b.la. Dit SIF og på udvalgte websites.
  • Profilering på Skovshoved Fodbold Erhvervsklub’s hjemmeside med link til egen hjemmeside.
  • 3-4 arrangementer i løbet af året.
  • Rabat på individuel skilte-eksponering i SIF
  • Gratis adgang til motionsrummet i SIF (en adgangsnøgle pr. firma)

Prisen for et års medlemskab udgør kr. 12.000 + moms. Der faktureres to gange årligt i anden og fjerde kvartal.
Aftalen gentegnes automatisk for 2021, såfremt der ikke ligger en skriftlig udmeldelse til skovser@skovser.dk inden 1. november 2020.